กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ขอเชิญลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว