พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อ ๒๓ ก.พ.๖๔, ๐๘๐๐ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน อุทยานพุทธธรรมสิกขา กรมยุทธศึกษาทหารบก