พล.ท. วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อ ๒๕ ก.พ. ๖๔, ๑๘๐๐ พล.ท. วิสันติ สระศรีดา เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมยุทธศึกษาทหารบก, กำลังพลและครอบครัว ร่วมพิธีเวียนเทียน และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน อุทยานพุทธธรรมสิกขา กรมยุทธศึกษาทหารบก