พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่ รุ่นที่ ๑๐

เมื่อ ๒ มี.ค. ๖๔, ๑๐๐๐ พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. ได้รับมอบหมายจาก จก.ยศ.ทบ.ให้เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารอนุศาสนาจารย์ใหม่ รุ่นที่ ๑๐ ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ยศ.ทบ.