สรุปภารกิจ พ.ต.สุชาติ สมมาตร อศจ.ร้อย.ช. ฉก.ไทย​/เซาท์​ซูดาน​ ผลัดที่ ๑

สรุปภารกิจ พ.ต.สุชาติ  สมมาตร อศจ.ร้อย.ช. ฉก.ไทย​/เซาท์​ซูดาน​ ผลัดที่ ๑ ในการปฏิบัติ​ราชการ สนับสนุน​ภารกิจ ​​การรักษา​สันติภาพ​ ของ​องค์การ​สห​ประชาชาติ​ (UN) ​ในตำแหน่ง อศจ.ร้อย.ช. ฉก.ไทย​/เซาท์​ซูดาน​ ห้วง ต.ค.๖๑ – ก.ย.๖๓