๑๒ มี.ค. ๖๔ พล.ท.สดับพงษ์ จันทุรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษ ยศ.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมการสวดมนต์และทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ

เมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๔ ๐๗๐๐ พล.ท.สดับพงษ์ จันทุรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษ ยศ.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมการสวดมนต์และทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ (แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔) ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.