พ.อ. สุรินทร์ อ้วนศรี มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อศจ.ทบ.

เมื่อ ๒๗ ส.ค. ๖๓,๑๖๓๐ พ.อ. สุรินทร์  อ้วนศรี   มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อศจ.ทบ. ในการอบรมเพิ่มเติมความรู้สายวิทยาการ อศจ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล   ศาสนสถานกลางกองทัพบก

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่