พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมเพิ่มเติมความรู้สายวิทยาการ อศจ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๓

มื่อ ๒๗ ส.ค. ๖๓,๑๓๓๐ พล.ท.ธเนศ  วงศ์ชะอุ่ม จก.ยศ.ทบ.   เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเพิ่มเติมความรู้สายวิทยาการ อศจ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๓ และให้โอวาทแก่ อศจ.ทบ.  ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล   ศาสนสถานกลางกองทัพบก