พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิด การศึกษาหลักสูตร อศจ.ชั้นต้น (ออนไลน์) รุ่นที่ ๑๒

เมื่อ ๓๐ ก.ค. ๖๓,๑๓๐๐ พ.อ.สุรินทร์  อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ.   เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร อศจ.ชั้นต้น (ออนไลน์) รุ่นที่ ๑๒ และให้โอวาทแก่ นทน. ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล   ศาสนสถานกลางกองทัพบก

ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่นี่