พ.อ.สรรเสริญ คล้ายแก้ว รอง เสธ.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธานเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการปฏิบัติธรรมในพรรษา รุ่นที่ ๙๑

วันที่ ๒๔ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ.สรรเสริญ คล้ายแก้ว รอง เสธ.ยศ.ทบ.(๑) กรุณาเป็นประธานเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการปฏิบัติธรรมในพรรษา รุ่นที่ ๙๑ ณ ศูนย์พัฒนาจิตใจกำลังพลกองทัพบก ณ วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จว.ส.ห.