พล.ต. ชูชาติ คำนุช รอง จก.ยศ.ทบ. (๒) เป็นประธานในพิธีสวดมนต์เนื่องในวันออกพรรษา (๒ ต.ค. ๖๓)

เมื่อ ๒ ต.ค. ๖๓, ๐๗๐๐ พล.ต. ชูชาติ คำนุช รอง จก.ยศ.ทบ. (๒) เป็นประธานในพิธีสวดมนต์เนื่องในวันออกพรรษา ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.