๒๙ มี.ค. ๖๔ พล.ท. วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมการสวดมนต์และทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ

เมื่อ ๒๙ มี.ค. ๖๔, ๐๗๐๐ พล.ท. วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมการสวดมนต์และทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ (วันพระใหญ่ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕) ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.