พ.อ. เทอดศักดิ์ วงศ์จันทร์ รอง ผบ.รร.กง.กง.ทบ. เป็นประธานในพิธีอบรมศีลธรรมประจำเดือน มี.ค. ๖๔

เมื่อ ๒๖ มี.ค.๖๔, ๐๙๐๐ พ.อ. เทอดศักดิ์ วงศ์จันทร์ รอง ผบ.รร.กง.กง.ทบ. เป็นประธานในพิธีอบรมศีลธรรมประจำเดือน มี.ค. ๖๔ ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.