พ.อ. สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานในการประชุมเตรียมการเปิดหลักสูตร อศจ. ชั้นต้น รุ่นที่ ๑๒ (๖ ต.ค. ๖๓)

เมื่อ ๖ ต.ค. ๖๓, ๐๙๓๐ พ.อ. สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานในการประชุมเตรียมการเปิดหลักสูตร อศจ. ชั้นต้น รุ่นที่ ๑๒