๕ เม.ย. ๖๔ พล.ท. วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. สรงน้ำพระพุทธสิงห์ชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

เมื่อ ๕ เม.ย. ๖๔ เวลา ๐๗๓๐ พล.ท. วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. สรงน้ำพระพุทธสิงห์ชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ณ ศาสนสถานกลางกองทัพบก ยศ.ทบ.