ยศ.ทบ. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๔ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อ ๑๒ ต.ค.๖๓, ๐๘๐๐ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๔ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ กรมยุทธศึกษาทหารบก