เมื่อ ๑๖ ต.ค.๖๓, ๐๗๐๐ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในกิจกรรมการสวดมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือน ต.ค.๖๓

เมื่อ ๑๖ ต.ค.๖๓, ๐๗๐๐ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในกิจกรรมการสวดมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือน ต.ค.๖๓ ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.