๑๑ พ.ค. ๖๔ พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานประชุม คทส.ทบ. ครั้งที่ ๓/๖๔

เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๖๔, ๑๓๓๐ พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานประชุม คทส.ทบ. ครั้งที่ ๓/๖๔ ณ ห้องเรียน ๒ กอศจ.ยศ.ทบ.