๒๖ พ.ค. ๖๔ พล.ท. วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อ ๒๖ พ.ค. ๖๔, ๐๗๓๐ พล.ท. วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ณ อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.