เมื่อ ๑๙ ต.ค.๖๓ พ.อ. สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานนำผู้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวอนุโมทนาบุญกับผู้ปฏิบัติธรรม หลักสูตรการปฏิบัติธรรมในพรรษาสำหรับกำลังพลกองทัพบก รุ่นที่ ๙๒

เมื่อ ๑๙ ต.ค.๖๓ พ.อ. สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานนำผู้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวอนุโมทนาบุญกับผู้ปฏิบัติธรรม หลักสูตรการปฏิบัติธรรมในพรรษาสำหรับกำลังพลกองทัพบก รุ่นที่ ๙๒ ห้วง ๑๙ – ๒๕ ต.ค.๖๓ ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ยศ.ทบ. หลังจากนั้นเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ วัดอัมพวัน จว.ส.ห.