๑ มิ.ย. ๖๔ พล.ท. วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชทานกิจการอนุศาสนาจารย์ทหารบก ครบ ๑๐๒ ปี

เมื่อ ๑ มิ.ย.๖๔,๑๐๐๐ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ.เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชทานกิจการอนุศาสนาจารย์ทหารบก ครบ ๑๐๒ ปี ณ วัดพิชยญาติการาม ราชวรวิหาร ได้มอบภาพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๙ แก่นายกสมาคมกองทุนเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรม ยศ.ทบ. ด้วยการเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำห้องสุขา ประจำศาลามหาสติปัฏฐาน