๑๑ มิ.ย. ๖๔ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการอบรม ผบ.หน่วยที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ของ ทบ. รุ่นที่ ๑๗

เมื่อ ๑๑ มิ.ย. ๖๔, ๑๕๐๐ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการอบรม ผบ.หน่วยที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ของ ทบ. รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ณ ห้องเรียน ๒ กอศจ.ยศ.ทบ.