๒ มิ.ย. ๖๔ พล.ท. วิสันติ​ สระ​ศรี​ดา จก.ยศ.ทบ. ได้ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมโต๊ะหมู่บูชา ณ กอศจ.ยศ.ทบ.

เมื่อ ๒ มิ.ย. ๖๔ เวลา ๑๓๕๐ พล.ท. วิสันติ​ สระ​ศรี​ดา จก.ยศ.ทบ. ได้ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมโต๊ะหมู่บูชา ณ กอศจ.ยศ.ทบ. โดยการปิดทองร่องชาดใหม่เนื่องจากของเดิมชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา และได้กรุณาได้ให้คำแนะนำการขยายผลไปให้ถึงพลทหารเพื่อใช้เป็นการฝึกวิชาชีพ รวมไปถึงควรให้ นขต.ยศ.ทบ. ได้ฝึกปฏิบัติด้วย