พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน ต.ค.๖๓

เมื่อ ๒๐ ต.ค.๖๓ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจำเดือน ต.ค.๖๓ ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล