พล.ท. วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคี ยศ.ทบ. ประจำปี 2564 ณ วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

เมื่อ ๑ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๐๐๐ พล.ท. วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ยศ.ทบ. ทอดกฐินสามัคคี ยศ.ทบ. ประจำปี 2564 ณ วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร