๒๕ พ.ย.๖๔ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๘๐๙ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ใน ๒๕ พ.ย.๖๔ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กอศจ.ยศ.ทบ.