พล.อ. ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ บรรยายพิเศษ แก่ นทน.หลักสูตร อศจ.ชั้นสูง รุ่นที่ ๑๑

พล.อ. ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ อดีต ปษ.พิเศษ ทบ. และ อดีต จก.ยศ.ทบ. บรรยายพิเศษ แก่ นทน.หลักสูตร อศจ.ชั้นสูง รุ่นที่ ๑๑ เรื่อง อศจ.ทบ. กับการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ. เมื่อ ๗ ม.ค.๖๕, ๑๐๐๐-๑๒๐๐