พล.อ.ท. กนิษฐ์ ชัยสาร รอง เสธ.ทอ. บรรยายพิเศษ แก่ นทน.หลักสูตร อศจ.ชั้นสูง รุ่นที่ ๑๑

พล.อ.ท. กนิษฐ์ ชัยสาร รอง เสธ.ทอ. บรรยายพิเศษ แก่ นทน.หลักสูตร อศจ.ชั้นสูง รุ่นที่ ๑๑ เรื่อง หลักการครองตน ครองคน ครองงาน ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก เมื่อ ๖ ม.ค.๖๕, ๑๐๐๐-๑๒๐๐