พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญทักษิณานุปทานให้กับอดีตบูรพาจารย์ อศจ.ทบ.

เมื่อ ๑๐ ม.ค.๖๕, ๑๐๐๐ พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญทักษิณานุปทานให้กับอดีตบูรพาจารย์ อศจ.ทบ. ผู้ล่วงลับไปแล้ว ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ยศ.ทบ. กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมภาคปฏิบัติของหลักสูตร นทน.อศจ.ชั้นสูง รุ่นที่ ๑๑