พล.ต.ดิเรก ดีประเสริฐ รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อ ๑๔ ก.พ. ๖๕ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต.ดิเรก ดีประเสริฐ รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน อุทยานพุทธธรรมสิกขา กรมยุทธศึกษาทหารบก