พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. นำคณะข้าราชการ ยศ.ทบ. เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อ ๑๖ ก.พ.๖๕ เวลา ๑๗๐๐ พล.ท.วิสันติ สระศรีดา จก.ยศ.ทบ. พร้อมด้วย คุณกัญญา สระศรีดา ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมยุทธศึกษาทหารบก นำคณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการกรมยุทธศึกษาทหารบก, ผู้ปฏิบัติธรรม และทหารกองประจำการ เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อุทยานพุทธธรรมสิกขา กรมยุทธศึกษาทหารบก