พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศ อศจ. ใหม่ รุ่นที่ ๑๑

เมื่อ ๑๑ มี.ค. ๖๕ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ. สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารอนุศาสนาจารย์ใหม่ รุ่นที่ ๑๑ ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ยศ.ทบ.