จก.ยศ.ทบ. มอบหมายให้ พล.ต.ดิเรก ดีประเสริฐ รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพล ยศ.ทบ. ไปปฏิบัติภารกิจ ร้อย.ช.ฉก.ไทย-เซาท์ซูดาน ผลัดที่ ๓

เมื่อ ๑๕ มี.ค. ๖๕, ๐๙๐๐ จก.ยศ.ทบ. มอบหมายให้ พล.ต.ดิเรก ดีประเสริฐ รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพล ยศ.ทบ. คือ ร.อ.ถนอมชัย สุทธิแสน อศจ.ยศ.ทบ. เพื่อไปปฏิบัติภารกิจ ร้อย.ช.ฉก.ไทย-เซาท์ซูดาน ผลัดที่ ๓ โดยได้มอบพระพุทธสิงห์ชัยมงคลพร้อมให้โอวาทสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพล ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ยศ.ทบ.