พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพล กอศจ.ยศ.ทบ. ไปปฏิบัติภารกิจ ร้อย.ช.ฉก.ไทย-เซาท์ซูดาน ผลัดที่ ๓

เมื่อ ๑๕ มี.ค. ๖๕,๑๑๐๐ พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพล กอศจ.ยศ.ทบ. คือ ร.อ.ถนอมชัย สุทธิแสน อศจ.ยศ.ทบ. เพื่อไปปฏิบัติภารกิจ ร้อย.ช.ฉก.ไทย-เซาท์ซูดาน ผลัดที่ ๓ โดยได้มอบพระพุทธสิงห์ชัยมงคลพร้อมให้โอวาทสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพล ณ ห้องพระพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ยศ.ทบ.