พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ท.สวราชย์ แสงผล มทภ.2 เพื่อรายงานวัตถุประสงค์การตรวจกิจการ อศจ.ทบ.

เมื่อ 21 มี.ค.65 พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. หัวหน้าชุดตรวจกิจการ อศจ.ทบ.ประจำปี 2565 เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ท.สวราชย์ แสงผล มทภ.2 เพื่อรายงานวัตถุประสงค์การตรวจกิจการ อศจ.ทบ. และรับทราบนโยบายด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ มทภ.2 เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในปี 2566 และตรวจกิจการ อศจ.ทบ. ทภ.2, ส.พัน.22, ป.6 พัน.23 และ ร้อย.พล.สร.รพ.ค่ายสุรนารี