พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ต.ณรงค์ สวนแก้ว ผบ.พล.ร.3 เพื่อรายงานวัตถุประสงค์การตรวจกิจการ อศจ.ทบ.

เมื่อ 22 มี.ค.65 พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. หัวหน้าชุดตรวจกิจการ อศจ.ทบ.ประจำปี 2565 เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ต.ณรงค์ สวนแก้ว ผบ.พล.ร.3 เพื่อรายงานวัตถุประสงค์การตรวจกิจการ อศจ.ทบ. และรับทราบนโยบายด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ ผบ.พล.ร.3 เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในปี 2566 และตรวจกิจการ อศจ.ทบ. พล.ร.3, ร.3 พัน.2 และ ส.พัน.3 พล.ร.3