พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. เข้าตรวจกิจการ อศจ.ทบ. หน่วย ม.พัน.8 พล.ร.3, พัน.สร.3 พล.ร.3 และ ช.พัน.3 พล.ร.3

เมื่อ 23 มี.ค.65 พ.อ.สุรินทร์ อ้วนศรี ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. หัวหน้าชุดตรวจกิจการ อศจ.ทบ.ประจำปี 2565 เข้าตรวจกิจการ อศจ.ทบ. หน่วย ม.พัน.8 พล.ร.3, พัน.สร.3 พล.ร.3 และ ช.พัน.3 พล.ร.3 โดยได้เน้นย้ำนโยบาย ผบ.ทบ.ในการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แก่ ผบ.หน่วย เพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป