พิธี รับ – ส่ง หน้าที่และส่งมอบสายการบังคับบัญชา ระหว่าง พล.ต. สุรินทร์ อ้วนศรี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก กับ พ.อ. อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. (ท่านใหม่)

เมื่อ 1 เม.ย.65, 1149 กอศจ.ยศ.ทบ. ได้กระทำพิธี รับ – ส่ง หน้าที่และส่งมอบสายการบังคับบัญชา ระหว่าง พล.ต. สุรินทร์ อ้วนศรี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก กับ พ.อ. อัครินทร์ กำใจบุญ ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ. (ท่านใหม่) ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ยศ.ทบ.