พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อ ๑๒ พ.ค. ๖๕ เวลา ๐๗๓๐ พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ยศ.ทบ. ,ผู้บังคับบัญชา ,กำลังพล และทหารกองประจำการร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.