กรมยุทธศึกษาทหารบก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อ 2 มิ.ย.65 เวลา 0810 กรมยุทธศึกษาทหารบก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ.