กอศจ.ยศ.ทบ. นำ นทน. หลักสูตร อศจ. ชั้นต้น รุ่นที่ ๑๒ สนับสนุนพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกองทัพบก

เมื่อ ๒๘ ต.ค.๖๓, ๑๔๐๐ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

กอศจ.ยศ.ทบ. ได้นำข้าราชการ กอศจ.ยศ.ทบ. และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอนุศาสนาจารย์ชั้นต้น รุ่นที่ ๑๒ จำนวน ๒๒ นาย สนับสนุนการปฏิบัติพิธี