พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรวันพระ ประจำเดือน มิ.ย. ๖๕

เมื่อ ๑๔ มิ.ย. ๖๔ เวลา ๐๗๐๐ พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธัมมัสสวนะ ประจำเดือน มิ.ย. ๖๕ ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน อุทยานพุทธธรรมสิกขา กรมยุทธศึกษาทหารบก