พล.อ. ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ ทป.ยศ.ทบ. เป็นผู้แทน จก.ยศ.ทบ. ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อ ๒๔ มิ.ย. ๖๕, ๑๐๐๐ พล.อ. ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ ทป.ยศ.ทบ. เป็นผู้แทน จก.ยศ.ทบ. ในการตรวจเยี่ยมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ซึ่ง ยศ.ทบ. โดยอนุมัติ ทบ. จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖ มิ.ย. ๖๕ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๑๕ วัดตาลเอน อ.บางปะหัน จว.อ.ย.