พล.ต. ดิเรก ดีประเสริฐ รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในกิจกรรมการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน มิ.ย. ๖๕

เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๖๕, ๐๙๐๐ พล.ต. ดิเรก ดีประเสริฐ รอง จก.ยศ.ทบ.(๑) เป็นประธานในกิจกรรมการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน มิ.ย. ๖๕ ณ ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ยศ.ทบ. โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการสังกัด ยศ.ทบ. และหน่วยในพื้นที่ ยศ.ทบ. ร่วมกิจกรรมฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน