หลักสูตร อศจ.ชั้นต้น (นายร้อย) รุ่นที่ ๑๒ ร่วมกับมูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของ อศจ.ทบ. และผู้มีจิตศรัทธา มอบสิ่งของบำรุงขวัญทหารปฏิบัติราชการสนาม

เมื่อ ๒๙ ต.ค.๖๓, ๑๐๐๐ หลักสูตร อศจ.ชั้นต้น (นายร้อย) รุ่นที่ ๑๒ ร่วมกับมูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของ อศจ.ทบ. และผู้มีจิตศรัทธา ได้เดินทางไปมอบสิ่งของบำรุงขวัญทหารปฏิบัติราชการสนาม ฉก.ลาดหญ้า, ฉก.ทัพพระยาเสือ และ ฉก.จงอางศึก ณ กรมทหารราบที่ ๒๙