พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีหล่อเทียนพรรษา

เมื่อ ๕ ก.ค. ๖๕ เวลา ๑๔๐๐ พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ กอศจ.ยศ.ทบ. เพื่อเตรียมน้อมนำไปถวายพระสงฆ์ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕