หลักสูตร อศจ.ชั้นต้น (นายร้อย) รุ่นที่ ๑๒ ร่วมกับมูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของ อศจ.ทบ. และผู้มีจิตศรัทธา มอบอุปกรณ์การศึกษาฯ แก่โรงเรียนวัดดอนแสลบ

เมื่อ ๒๙ ต.ค.๖๓, ๑๔๐๐ หลักสูตร อศจ.ชั้นต้น (นายร้อย) รุ่นที่ ๑๒ ร่วมกับมูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของ อศจ.ทบ. และผู้มีจิตศรัทธา ได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา แก่โรงเรียนวัดดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่น้อง ๆ นักเรียนคนละ ๑ ทุน