พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อ ๑๒ ก.ค. ๖๕ เวลา ๐๗๐๐ พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร, ถวายเทียนจำพรรษา, และเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ.