หลักสูตร อศจ.ชั้นต้น (นายร้อย) รุ่นที่ ๑๒ ร่วมกับมูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของ อศจ.ทบ. และผู้มีจิตศรัทธา ถวายปัจจัยสี่บำรุงวัดดอนแสลบ

วันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๓ หลักสูตร อศจ.ชั้นต้น (นายร้อย) รุ่นที่ ๑๒ ร่วมกับมูลนิธิเผยแผ่ธรรมะของ อศจ.ทบ. และผู้มีจิตศรัทธา ได้เดินทางไปถวายปัจจัยสี่บำรุงวัดดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี และได้ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ทั่วทั้งอาราม