พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีทำบุญวันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารบก ครบรอบปีที่ ๑๒๗

เมื่อ ๙ ส.ค. ๖๕ เวลา ๐๗๓๐ กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้จัดพิธีทำบุญวันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารบก ครบรอบปีที่ ๑๒๗ ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ กรมยุทธศึกษาทหารบก โดย พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. กรุณาเป็นประธานในพิธี